• Econometrics Seminar

  -

  Econometrics Seminar

  Ricardo Pereira Masini

  Princeton University
 • Econometrics Seminar

  -

  Econometrics Seminar

  Toru Kitagawa

  Brown University
 • Econometrics Seminar

  -

  Econometrics Seminar

  Max Farrell

  University of Chicago
 • Econometrics Seminar

  -

  Econometrics Seminar

  Timothy Christensen

  NYU
 • Econometrics Seminar

  -

  Econometrics Seminar

  Bernard Salanie

  Columbia University
 • Econometrics Seminar

  -

  Econometrics Seminar

  Yingyao Hu

  Johns Hopkins
 • Econometrics Seminar

  -

  Econometrics Seminar

  Andriy Norets

  Brown University